Przetarg nieograniczony - roboty murarsko-tynkarskie na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. ks. Piotra Skargi 3 w Złotowie
2013-05-23

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień  (tj. tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078.) Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: Roboty murarsko-tynkarskie: docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. ks. Piotra Sargi 3 w Złotowie. 

Numer sprawy: MZGL.II.341/2/2013


 Adres: al. Piasta 15a, 77-400 Złotów, tel/fax: 67 263 27 77