Miejski Zakład Gospodarki Lokalami informuje, że na podstawie obowiązującego Zarządzenia nr 210.2019 Burmistrza Miasta Złotowa istnieje możliwość odpracowania zadłużenia Najemcy wobec Wynajmującego z tytułu należności czynszowych.

Dzięki temu rozwiązaniu osoby, które mają zobowiązania wobec Gminy i często będące w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, mogą odrobić swoje zaległości poprzez wykonywanie różnych prac.

Przedmiotem świadczeń ze strony Najemcy mogą być drobne prace porządkowe, usługowe lub inne drobne prace wykonywane na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami. Zakres i rodzaj świadczonych zadań zostanie dopasowany do predyspozycji i umiejętności danej osoby.


Jak skorzystać z tej formy spłaty zadłużenia?
  1. Należy zgłosić się do MZGL i złożyć wniosek o spłatę zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego.
  2. Uzgodnić zakres prac, które dłużnik może wykonać
  3. Podpisać aneks do umowy najmu lub umowę o spłatę zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego.
  4. Po wykonaniu w/w prac ich wartość zostanie rozliczona w formie bezgotówkowej na rzecz zobowiązania z tytułu należności czynszowych.
Adres: al. Piasta 15a, 77-400 Złotów, tel/fax: 67 263 27 77