Przetarg nieograniczony - docieplenieściany zewnętrznej wraz z naprawą loggi w budynku mieszkalnym przy ul. Słowackiego 5 w Złotowie
2015-02-20

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień  (tj. tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Miejski Zakład Gospodarki Lokalami zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: Docieplenie ściany zewnętrznej wraz z naprawą loggi w budynku mieszkalnym przy ul .Słowackiego 5 w Złotowie.

Numer sprawy: MZGL.2.2015-ZPAdres: al. Piasta 15a, 77-400 Złotów, tel/fax: 67 263 27 77