Przetarg nieograniczony - Omiatanie chodników i utrzymanie terenów zielonych w obrębie nieruchomości administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie
2013-11-18

Działąjąc na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.), Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Nazwa zadania: Omiatanie chodników i utrzymanie terenów zielonych w obrębie nieruchomości administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie.

Numer sprawy: MZGL.II.341/4/2013 Adres: al. Piasta 15a, 77-400 Złotów, tel/fax: 67 263 27 77