Zmiana taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

2024-07-19

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami zawiadamia o zmianie ceny wody i odprowadzania ścieków na podstawie decyzji z dnia 25.06.2024 r.D.RZT.70.26.2024 przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Ceny obowiązywać będą od dnia 26.07.2024 r.:

zimna woda        5,44 zł + VAT (8%) =    5,88 zł/m3

ścieki                 14,21 zł + VAT (8%) = 15,35 zł/m3                                                                                                                                                                                                                 

Razem brutto: 21,23 zł/m3                                                                                     

 

                  Zapytanie ofertowe - Wykonanie wewnętrznych instalacji: ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania, dla mieszkania nr 1, w przebudowie budynku mieszkalnego - wielorodzinnego przy ul. Grochowskiego 2 w Złotowie.

2024-07-17

W związku z planowanym na rok 2024 wykonaniem robót hydraulicznych w budynkach mieszkalnych Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie zaprasza do złożenia oferty cenowej w następującym zakresie:

Nazwa zadania: Wykonanie wewnętrznych instalacji: ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania, dla mieszkania nr 1, w przebudowie budynku mieszkalnego - wielorodzinnego przy ul. Grochowskiego 2 w Złotowie administrowanym przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie.Informacja o wyniku z otwarcia ofert na Wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. i C.W.U. dla mieszkań nr: 2, 3, 6, 7 i 9 od istniejących szafek licznikowych położonych w budynku mieszkalnym przy ul. Królowej Jadwigi 58 w Złotowie administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie.

2024-07-10Zapytanie ofertowe - Wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. i C.W.U. dla mieszkań nr: 2, 3, 6, 7 i 9 od istniejących szafek licznikowych położonych w budynku mieszkalnym przy ul. Królowej Jadwigi 58 w Złotowie

2024-06-27

W związku z planowanym na rok 2024 wykonaniem robót hydraulicznych w budynkach mieszkalnych Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie zaprasza do złożenia oferty cenowej w następującym zakresie:

Nazwa zadania: Wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. i C.W.U. dla mieszkań nr: 2, 3, 6, 7 i 9 od istniejących szafek licznikowych położonych w budynku mieszkalnym przy ul. Królowej Jadwigi 58 w Złotowie administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie.Informacja o wyniku z otwarcia ofert na Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla mieszkań nr: 2, 4 i 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Obrońców Warszawy 35 w Złotowie administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie

2024-06-04Informacja o funkcjonowaniu zakładu w dniu 31.05.2024 r.

2024-05-22

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.05.2024 r. (piatek), zakład będzie nieczyynyZapytanie ofertowe - Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla mieszkań komunalnych położonych w budynku mieszkalnym przy ul. Obrońców Warszawy 35

2024-05-21

W związku z planowanym na rok 2024 wykonaniem robót hydraulicznych w budynkach mieszkalnych Miejski Zakład Gospodarki Lokalami zaprasza do złożenia oferty cenowej w następującym zakresie:

Nazwa zadania: Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, dla mieszkań nr : 2, 4 i 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Obrońców Warszawy 35 w Złotowie administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie.Zawiadomienie o przerwie w dostawie energii cieplnej w dniu 18.05.2024 r.

2024-05-13Informacja o funkcjonowaniu zakładu w dniu 02.05.2024 r.

2024-04-24

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02 maj 2024 r. zakład będzie nieczynny.Informacja

2024-04-19

Engie Złotów Sp z o.o. informuje o wstrzymaniu prac remontowych na sieci cieplnej w dniu 20.04.2024 r.Zawiadomienie o przerwie w dostawie energii cieplnej w dniu 20.04.2024 r.

2024-04-15ZAWIADOMIENIE!

2024-04-09

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złotowie zawiadamia, że w dniach 14.04.2024 r.  do 26.04.2024 r. nastąpi płukanie sieci wodociągowej. W czasie płukania może nastąpić chwilowe zanieczyszczenie i brak wody.Informacja o funkcjonowaniu zakładu w dniu 29.03.2024 r.

2024-03-28

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.03.2024 r (piątek) zakład będzie czynny do godz. 12:00.Zapytanie ofertowe - Wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. i C.W.U. w lokalach komunalnych położonych w budynku mieszkalnym przy ul. Pl. Kościuszki 6A.

2024-03-01

W związku z planowanym na rok 2024 wykonaniem robót hydraulicznych w budynkach mieszkalnych Miejski Zakład Gospodarki Lokalami zaprasza do złożenia oferty cenowej w następującym zakresie:

Nazwa zadania: Wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. i C.W.U. dla mieszkań nr 4,6,8 od istniejących szafek licznikowych położonych w budynku mieszkalnym przy Pl. Kościuszki 6A w Złotowie.

 Mieszkanie za remont - ogłoszenie o naborze

2024-02-15

Burmistrz Miasta Złotowa podaje do publicznej wiadomości, że rozpoczyna nabór osób chętnych do zawarcia umowy na wykonanie remontu kapitalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 17/6 w Złotowie na koszt własny przyszłego najemcy.Informacja o funkcjonowaniu kasy w dniu 02.01.2024 r.

2023-12-29

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.01.2024 r. (wtorek) kasa w Miejskim Zakładzie Gospodarki Lokalami będzie nieczynna.Informacja o funkcjonowaniu zakładu w dniu 22.12.2023 r.

2023-12-21

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2023 roku (piątek) zakład będzie czynny do godz. 12:00.Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownik techniczny - konserwator

2023-11-30Informacja o funkcjonowaniu zakładu w dniu 17.11.2023r.

2023-11-14

Uprzejmie informujemy, że 17.11.2023 r. (piątek) jest dniem wolnym w Miejskim Zakładzie Gospodarki Lokalami w Złotowie.Oferta pracy: pracownik techniczny - konserwator

2023-11-09

 Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie 

ogłasza nabór na stanowisko pracy:

pracownik techniczny - konserwator

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,

- obywatelstwo polskie,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie prac konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z zakresu:

- prac konserwacyjnych na instalacjach wodno - kanalizacyjnych,

- prac konserwacyjnych na instalacjach centralnego ogrzewania,

- prac konserwacyjnych na instalacjach elektrycznych,

- prac konserwacyjnych obejmujących drobne prace budowlane, szklarskie, ślusarskie, dekarskie.

Termin składania ofert: do 24 listopad 2023 r. do godz. 11:00

Szczegółowe informacje w poniższym ogłoszeniu.

 Weź udział w programie "Czyste Ciepło"

2023-10-13

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w programie "Czyste Ciepło"  w zakresie wymiany starych systemów grzewczych na nowe proekologiczne w budynkach (lokalach) położonych w obszarze rewitalizacji okreslonym uchwałą nr XXVII.203.2017 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia  26 kwietnia 2017 r. zmienionej uchwałą nr XXIX.219.2017 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Złotów na lata 2017 - 2023".

Szczegóły pod adresem:

https://zlotow.pl/Trwa IV nabor wnioskow Czyste Cieplo.htmlOGŁOSZENIE O PRZETARGU

2023-10-12

Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego do kapitalnego remontu w budynku przy ul. Domańskiego 16/3. Szczegóły w Urzędzie Miejskim w Złotowie, tel. 67 263 26 40 wew. 23 lub na stronie internetowej www.bip.zlotow.plZmiana taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

2023-08-11

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami zawiadamia o zmianie ceny wody i odprowadzania ścieków na podstawie decyzji z dnia 04.08.2021 r. BD.RZT.70.94.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Ceny obowiązują od dnia 21.08.2023 r.:

zimna woda    4,47 zł + VAT(8%) = 4,83 zł

ścieki             8,20 zł + VAT(8%) = 8,86 zł

Razem brutto: 13,69 zł/m3Informacja o funkcjonowaniu zakładu w dniu 14.08.2023r.

2023-08-07

Uprzejmie informujemy, że 14.08.2023 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym w Miejskim Zakładzie Gospodarki Lokalami w Złotowie.Informacja o funkcjonowaniu zakładu w dniu 09.06.2023r.

2023-06-02

Uprzejmie informujemy, że 09.06.2023 r. (piątek) jest dniem wolnym w Miejskim Zakładzie Gospodarki Lokalami w Złotowie.Zawiadomienie o płukaniu sieci wodociągowej.

2023-05-16Przetarg na wynajem lokalu użytkowego ul. Bolesława Chrobrego 3

2023-04-21Informacja o funkcjonowaniu zakładu w dniu 02.05.2023r.

2023-04-19

Uprzejmie informujemy, że 02.05.2023 r. (wtorek) jest dniem wolnym w Miejskim Zakładzie Gospodarki Lokalami w Złotowie.OGŁOSZENIE

2023-04-13

Burmistrz Miasta Złotowa podaje do publicznej wiadomości, że rozpoczyna nabór osób chętnych do zawarcia umowy na wykonanie remontu kapitalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 17/6 w Złotowie na koszt własny przyszłego najemcy. Szczegóły w Urzędzie Miejskim w Złotowie, tel. 67 2363 26 40 wew. 41, pokój nr 14 lub na stronie internetowej www.zlotow.pl.Informacja o funkcjonowaniu zakładu w dniu 07.04.2023r.

2023-04-04

Uprzejmie informujemy, że Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w dniu 07.04.2023 r. czynny bedzie do godz: 12:00.Weź udział w konkursie "Nasze! Zielone miejsce w mieście"

2023-04-04

Zapraszamy mieszkańców budynków wielorodzinnych do udziału w konkursie organizowanym przez Burmistrza Miasta Złotowa pt.

"Nasze! Zielone miejsce w mieście"

w ramach realizacji programu "Rozwój Lokalny" ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021.

Szczegóły pod adresem: https://zlotow.pl/Stworz ZA DARMO swoje Zielone Miejsce w Miescie .htmlOGŁOSZENIE

2023-03-23

Burmistrz Miasta Złotowa podaje do publicznej wiadomości, że rozpoczyna nabór osób chętnych do zawarcia umowy na wykonanie remontu kapitalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Obrońców Warszawy 30/1 w Złotowie na koszt własny przyszłego najemcy. Szczegóły w Urzędzie miejskim w Złotowie, tel. 67 263 26 40 wew. 41, pokój nr 14 lub na stronie internetowej www.zlotow.pl.Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Złotów pod nazwą "Czyste Ciepło" na dofinansowanie zadań służących likwidacji niskiej emisji szkodliwych substancji i ochronie powietrza w 2023 roku.

2023-03-16Ogłoszenie - nabór chętnych do zawarcia umowy na wykonanie remontu kapitalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Boh. Westerplatte 6/32 w Złotowie na koszt własny przyszłego najemcy. Szczegóły w Urzędzie Miejskim w Złotowie, tel. 67 263 26 40 wew. 41, pokój nr 14 lub na stronie internetowej www.zlotow.pl.

2023-03-01INFORMACJA O ZMIANIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 01.01.2023 r.

2022-12-23Informacja o funkcjonowaniu zakładu w dniu 23.12.2022 r.

2022-12-20

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23.12.2022 r. Miejski Zakład Gospodarki Lokalami czynny będzie do godz. 12:00.Weź udział w programie "Ciepłe Mieszkanie"

2022-12-08

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w programie „Ciepłe Mieszkanie” w zakresie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Szczegóły pod adresem: https://zlotow.pl/Wez_udzial_w_programie_Cieple_Mieszkanie.html

 Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami - zaproszenie do złożenia oferty

2022-11-23

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami zaprasza do składania ofert na wykonywanie usług kominiarskich w budynkach mieszkalnych

w latach 2023 - 2024.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów Ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933), na postawie art. 2 ust.1 pkt. 1 cytowanej ustawy.

Szczegóły zamówienia w załączonym zaproszeniu.

 

 

 

 

 Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent

2022-11-14Informacja o funkcjonowaniu zakładu w dniu 31.10.2022r.

2022-10-25

Uprzejmie informujemy, że 31.10.2022r (poniedziałek) jest dniem wolnym w Miejskim Zakładzie Gospodarki Lokalami w Złotowie.Oferta pracy: referent

2022-10-20

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko referenta w Miejskim Zakładzie Gospodarki Lokalami w ZłotowieOgłoszenie - nabór osób chętnych do zawarcia umowy na wykonanie remontu kapitalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Moniuszki 14/23 w Złotowie na koszt własny przyszłego najemcy

2022-09-15

Burmistrz Miasta Złotowa podaje do publicznej wiadomości, że rozpoczyna nabór osób chętnych do zawarcia umowy na wykonanie remontu kapitalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Moniuszki 14/23 w Złotowie na koszt własny przyszłego najemcy. Szczegóły w Urzędzie Miejskim w Złotowie, tel. 67 263 26 40 wew. 41, pokój nr 14 lub na stronie internetowej bip.zlotow.plZmiana godzin otwarcia kasy w Miejskim Zakładzie Gospodarki Lokalami

2022-09-01

Od dnia 1 października 2022 r. kasa MZGL w Złotowie będzie czynna:

poniedziałek od 7:00 do 15:00

wtorek od 7:00 do 13:00

środa od 7:00 do 13:00

 

Opłat, bez pobierania prowizji, można dokonywać bezpośrednio w:

SBL O/Złotów aleja Piasta 46

Filia SBL O/Złotów al. Mickiewicza 24a

Punkt kasowy przy ul. Dworzaczka 4

 Zmiana taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

2022-08-11

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami zawiadamia o zmianie ceny wody i odprowadzania ścieków na podstawie decyzji z dnia 04.08.2021 r. BD.RZT.70.94.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Ceny obowiązujące od dnia 21.08.2022 r.: 

zimna woda    4,45 zł. + VAT(8%) = 4,81 zł.

ścieki               8,16 zł. + VAT(8%) = 8,81 zł.

Razem brutto: 13,62 zł./m3

 Informacja o zmianie taryf dla ciepła

2022-07-22

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami informuje, że dnia 22 lipca 2022 r. został zawiadomiony przez ENGIE Złotów sp. z .o. o podwyżce kosztów zaopatrzenia w ciepło.

Z przesłanego komunikatu wynika, że zgodnie z decyzją z dnia 21 lipca 2022 r. Dyrektor Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu zatwierdził spółce ENGIE Złotów Spółka z o.o. zmianę taryfy dotyczącą cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła. Decyzja ta została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło nr 466 z dnia 21 lipca 2022 roku.

W związku z powyższym MZGL, po dokonaniu wyliczeń wzrostu cen ciepła dla poszczególnych nieruchomości, powiadomi niezwłocznie indywidualnych odbiorców ciepła o wysokości opłat wnoszonych od dnia 1 sierpnia 2022 roku.

 Informacja o funkcjonowaniu zakładu w dniu 17.06.2022r.

2022-06-10

Uprzejmie informujemy, że 17.06.2022r (piątek) jest dniem wolnym w Miejskim Zakładzie Gospodarki Lokalami w Złotowie.Informacja o zmianie taryf dla ciepła

2022-05-17

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami informuje, że dnia 17 maja 2022 r. został zawiadomiony przez ENGIE Złotów sp. z .o. o podwyżce kosztów zaopatrzenia w ciepło. Z przesłanego komunikatu wynika, że zgodnie z decyzją z dnia 16 maja 2022 r. Dyrektor Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu zatwierdził spółce ENGIE Złotów Spółka z o.o. zmianę taryfy dotyczącą cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła. Decyzja ta została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło nr 301 z dnia 16 maja 2022 roku.

W związku z powyższym MZGL, po dokonaniu wyliczeń wzrostu cen ciepła dla poszczególnych nieruchomości, powiadomi niezwłocznie indywidualnych odbiorców ciepła o wysokości opłat wnoszonych od dnia 1 czerwca 2022 roku.Informacja o odczytach wodomierzy

2022-05-13

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami informuje, że od dnia 1 czerwca 2022 r. zmianie ulegają zasady odczytywania wodomierzy i rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych.

W związku ze zmieniającą się sytuacją kadrową zakładu rezygnuje się ze stosowanych w poprzednich latach odczytów dokonywanych, w okresach dwumiesięcznych, przez pracownika MZGL. W zamian zwracamy się z prośbą do Państwa o samodzielne dokonywanie odczytów wodomierzy zainstalowanych w lokalu oraz podawanie ich stanów

w następujących terminach:

I. Dla budynków wskazanych w Zestawieniu nr I: każdego parzystego miesiąca – począwszy od miesiąca czerwca 2022r.  (najpóźniej do ostatniego dnia m-ca);

II. Dla budynków wskazanych w Zestawieniu nr II: każdego nieparzystego miesiąca – począwszy od miesiąca lipca 2022r.    (najpóźniej do ostatniego dnia m-ca).

Stany wodomierzy można podać w następujący sposób:

 • na adres mailowy mzgl@mzgl.com.pl podając: adres lokalu, stan wodomierza oraz datę dokonania odczytu;
 • przez formularz na stronie internetowej: https://mzgl.com.pl/ w zakładce „Podaj stan wodomierzy”. (dostępny od czerwca 2022 r.

Ponadto stan wodomierza można podać:

 • osobiście w siedzibie MZGL, 77-400 Złotów al. Piasta 15a;
 • telefonicznie, poniedziałek-piątek w godz. 7.00-15.00, tel. 67 263 2777;
 • poprzez SMS pod nr 503 194 074 podając w treści: adres lokalu, stan wodomierza oraz datę dokonania odczytu.

Fakturę rozliczającą zużycie wody otrzymają Państwo drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. 

Najemca/właściciel/użytkownik lokalu zgłaszający odczyty z liczników przyjmuje odpowiedzialność za podane stany.

Ponadto informujemy, że na koniec okresu rozliczeniowego, tj. w miesiącu listopadzie/grudniu dokonywane będą odczyty wskazań wodomierzy przez pracownika MZGL lub inną osobę upoważnioną przez MZGL.

Ogłoszenie z wyznaczonym terminem zostanie zamieszczone w gablocie na klatce schodowej na 3 dni przed ustalonym terminem odczytu, z podaniem dnia i godzin odczytów.

 

 

 

 Informacja o funkcjonowaniu zakładu w dniu 02.05.2022r

2022-04-27

 

 

Uprzejmie informujemy, że 02.05.2022r (poniedziałek) jest dniem wolnym w Miejskim Zakładzie Gospodarki Lokalami w Złotowie.


Informacja o funkcjonowaniu zakładu w dniu 15.04.2022r

2022-04-13

Uprzejmie informujemy, że 15.04.2022r (piątek) jest dniem wolnym w Miejskim Zakładzie Gospodarki Lokalami w Złotowie.Ogłoszenie - nabór osób chętnych do zawarcia umowy na wykonanie remontu kapitalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Obrońców Warszawy 30/5 w Złotowie na koszt własny przyszłego najemcy

2022-02-18

Burmistrz Miasta Złotowa podaje do publicznej wiadomości, że rozpoczyna nabór osób chętnych do zawarcia umowu na wykonanie remontu kapitalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Obrońców Warszawy 30/5 w Złotowie na koszt własny przyszłego najemcy. Szczegóły w Urzędzie Miejskim w Złotowie, tel. 67 263 26 40 wew. 41, pokój nr 14 lub na stronie internetowej bip.zlotow.pl

 Informacja o funkcjonowaniu zakładu w dniu 7 stycznia 2022 r.

2022-01-05

Informujemy, że w dniu 07.01.2022 r. Miejski Zakład Gospodarki Lokamali będzie nieczynny.Informacja o funkcjonowaniu zakładu w dniu 24 grudnia 2021 r.

2021-12-15

24 grudnia 2021 roku (piątek)

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami

BĘDZIE NIECZYNNY.Informacja o funkcjonowaniu zakładu w dniu 12 listopada 2021 r.

2021-11-09Przetarg ustny ograniczony na wynajem garażu

2021-10-25

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami ogłasza

przetarg ustny ograniczony na wynajem garażu położonego w Złotowie przy:

Pl. Kościuszki 6A              o   pow. 15,00 m²

Przetarg  odbędzie  się  dnia  2 listopada 2021 r.  o  godz.  12:00  

w siedzibie  Miejskiego  Zakładu  Gospodarki  Lokalami  w   Złotowie Al. Piasta 15a.

Sczegóły w ogłoszeniu.Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. księgowości

2021-10-15Zaproszenie na debatę ws. Funduszy norweskich

2021-10-11Oferta pracy: referent ds. księgowości

2021-09-16

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko referenta ds. księgowości w Miejskim Zakładzie Gospodarki Lokalami w ZłotowieOferta pracy: pracownik techniczny - konserwator

2021-09-14

Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie

ogłasza nabór na stanowisko pracy:

pracownik techniczny - konserwator

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,

- obywatelstwo polskie

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie prac konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z zakresu:

- prac konserwacyjnych na instalacjach wodno-kanalizacyjnych,

- prac konserwacyjnych na instalacjach centralnego ogrzewania,

- prac konserwacyjnych obejmujących drobne prace budowlane, szklarskie, ślusarskie, dekarskie.

Termin składania ofert: do 24 września 2021 r.

 

Szczegółowe informacje w poniższym ogłoszeniu.PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁA

2021-09-13

W dniu 19.09.2021 r. w godzinach od 800 - 1700 nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej, w związku z remontem sieci cieplnej.

Szczegóły w komunikacie ENGIE Złotów Sp. z o.o..Zmiana taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

2021-08-26

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami zawiadamia o zmianie ceny wody i odprowadzania ścieków na podstawie decyzji z dnia 04.08.2021 r. BD.RZT.70.94.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Ceny obowiązujące od dnia 21.08.2021 r.: 

zimna woda    4,19 zł. + VAT(8%) = 4,53 zł.

ścieki               7,84 zł. + VAT(8%) =  8,47 zł.

Razem brutto: 13,00 zł./m3

 "Umów wizytę w urzędzie skarbowym"

2021-07-02

Informujemy, że Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi działania informacyjno-promocyjne dla swoich najnowyszych e-usług, tj. usługi "Umów wizytę w urzędzie skarbowym" oraz serwisu e-Urząd Skarbowy.

Więcej szczegółów w poniższej informacji.Nowa edycja Zielonej Ławeczki

2021-04-13

ZIELONA ŁAWECZKA to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.

Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, miniogrody z ławeczką i dla chętnych obiektem mikroretencji. Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań, a jednocześnie powstrzymać utratę wody. Angażując mieszkańców chcemy pokazać jak wiele można zdziałać wspólnymi siłami – wystarczą tylko chęci i dobry pomysł.

Więcej informacji na stronie:

https://zielonalaweczka.pl/nowa-edycja/Informacja o funkcjonowaniu zakładu w dniu 2 kwietnia 2021 r.

2021-03-31Zakład będzie nieczynny

2020-12-14

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami informuje, że w dniu 24 grudnia 2020 r. zakład będzie nieczynny.Mieszkanie za remont

2020-09-29

Burmistrz Miasta Złotowa rozpoczyna ponowny nabór osób chętnych do zawarcia umowy na wykonanie remontu kapitalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Stary Rynek 7/2 w Złotowie na koszt własny przyszłego najemcy.

Szczegóły w ogłoszeniu.Zmiana taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

2020-06-18

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami informuje o nowych taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Nowe taryfy obowiązują w okresie od 22  czerwca 2020 r. do 21 czerwca 2021 r.

Szczegóły w załączniku.Zawiadomienie o płukaniu sieci wodociągowej

2020-05-13Informacja dotycząca funkcjonowania MZGL od 04.05.2020 r.

2020-04-30

Informacja dotycząca funkcjonowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami na podstawie wytycznych Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.Dezynfekcja pojemników na odpady

2020-04-03

Związek Gmin Krajny zawiadamia o przeprowadzeniu dezynfekcji pojemników na odpady zmieszane.Komunikat ws odpadów w lokalach objetych kwarantanną

2020-04-02Dostawa worków, pojemników na odpady

2020-04-02

https://zgk.zlotow.pl/news/221-dostawa-workow-pojemnikow-na-odpady/Dostawa worków oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

2020-04-01

https://zgk.zlotow.pl/news/218-dostawa-workow-oraz-pojemnikow-do-selektywnej-zbiorki-odpadow/

 Informacja dotycząca funkcjonowania MZGL od 01.04.2020 r.

2020-04-01

Informacja dotycząca funkcjonowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami na podstawie wytycznych Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.Informacja dotycząca funkcjonowania MZGL

2020-03-24

Informacja dotycząca funkcjonowania biura i kasy Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 Mieszkanie za remont - ponowny nabór

2020-03-09

Ogłoszenie o rozpoczęciu ponownego naboru wniosków osób chętnych do zawarcia umowy na "mieszkanie za remont".Mieszkanie za remont

2020-02-18

Burmistrz Miasta Złotowa rozpoczyna nabór osób chętnych do zawarcia umowy na wykonanie remontu kapitalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Stary Rynek 7/2 w Złotowie na koszt własny przyszłego najemcy.

Szczegóły w ogłoszeniu.Akcja "Tanie segregowanie"

2020-02-12

Zachęcamy do zapoznania się z programem akcji "Tanie segregowanie" i wzięcia w niej udziału.

Szegóły w załączonej informacji.Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta księgowego

2020-02-06Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta księgowego

2020-01-10Spotkanie informacyjne nt. gospodarowania odpadami komunalnymi

2019-09-06

Związek Gmin Krajny serdecznie zaprasza na spotkania, które przybliżą Państwu  m.in. zasady funkcjonowania PSZOK oraz tematykę gospodarowania odpadami komunalnymi.

Spotkanie dla mieszkańców nieruchomości administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami zaplanowane zostało na dzień 19 września 2019 r. i odbędzie się w sali kinowej ZCAS-u.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej ZGK:

https://zgk.zlotow.pl/news/179-spotkania-informacyjne-dla-mieszkancow-gmina-miasto-zlotow/Zmiana taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

2019-06-17

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami informuje o nowych taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Nowe taryfy obowiązują w okresie od 22  czerwca 2019 r. do 21 czerwca 2020 r.

Szczegóły w załączniku.Przerwa w dostawie energi cieplnej

2019-06-17

Informujemy, że w związku z pracami remontowymi nastąpi przerwa w dostawie energi cieplnej w dniach 20-21.07.2019 r..

Szczegółowe informacje w załączonej informacji od dostawcy energi cieplnej.Informacja o postępowaniu z odpadami wielkogabarytowymi

2019-05-21Zmiana cen wody i ścieków

2018-06-20Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

2018-06-13

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie z siedzibą w Złotowie, al. Piasta 15a, 77-400 Złotów,

e-mail: mzgl@mzgl.com.pl, tel. 67 263 27 77.

Przedstawiciel administratora danych:

Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami Pan Jarosław Bobek, al. Piasta 15a, 77-400 Złotów,

e-mail: mzgl@mzgl.com.pl, tel. 67 263 27 77.

Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Beata Lewandowska e-mail: iodo@iodopila.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

 • w celu zawarcia umowy wykonania usług podczas realizacji zamówień publicznych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO;
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
 • w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów np. przetwarzanie wizerunku w postaci fotografii wykonywanych podczas wydarzeń mających na celu promocję regionu lub podmiotu publicznego, przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Okres przechowywania danych osobowych:

  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane zgodnie z  ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  Prawo dostępu do danych osobowych:

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego ,gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  Konsekwencje niepodania danych osobowych:

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

  Odbiorcy danych:

  Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy.

  Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy usługowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód.

  Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


UWAGA!!! Płukanie sieci wodociągowej

2018-05-21

W dniach 27.05.2018 - 06.06.2018 nastąpi płukanie sieci wodociągowej.

Szczegółowe informacje w zawiadomieniu MZWiK.Konkurs "Balkon przyjazny dla pszczół"

2018-05-15

Informujemy Państwa, że Gmina Miasto Złotów przyłączyła się do grona Gmin Przyjaznych Pszczołom realizując program "Z Kujawskim pomagamy pszczołom".

W związku z powyższym Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami organizuje konkurs pod nazwą "Balkon przyjazny dla pszczół", którego celem jest ochrona pszczół i owadów zapylających.

Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców lokali do wzięcia udziału w konkursie.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Regulaminie Konkursu oraz w ulotce "Piękny balkon przyjazny pszczołom"Przetarg na wynajem pomieszczenia gospodarczego

2018-04-23

Szczegóły w załączniku.Komunikat Urzędu Miejskiego

2017-09-13

Przedstawiamy Komunikat Urzędu Miejskiego o możliwości korzystania przez mieszkańców z szachów zewnętrznych przy ul. Słowackiego.Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

2017-09-08

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym 2017/2018 przedstawiamy poniżej Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy.Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK)

2017-07-12

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami informuje o uruchomieniu portalu eBOK umożliwiającego najemcom i właścicielom lokali dostęp do swoich danych o płatnościach i rozliczeniach. Osoba uprawniona do korzystania z portalu posiada wgląd do informacji zawartych w siedmiu zakładkach:

1. Moje dane - podstawowe informacje o lokalu;

2. Saldo - możliwość sprawdzenia bieżącego salda;

3. Rachunki i płatności - możliwość sprawdzenia historii wpłat i obciążeń;

4. Kalendarz płatności - informacja o wystawionych dokumentach i ich terminach płatności;

5. Media - informcje o odczytach i rozliczeniach dostarczanych mediów;

6. Wiadomości - dostęp do ogłoszeń i komunikatów;

7. Kontakt - podstawowe dane o MZGL.

Warunkiem uzyskania dostępu do portalu eBOK (https://ebok.mzgl.com.pl/apex/f?p=100:101::::::) jest osobiste zgłoszenie się w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami przy al. Piasta 15a w Złotowie, w godzinach urzędowania i złożenie wniosku o utworzenie konta w eBOK. Konieczne jest zabranie ze sobą dowodu tożsamości w celu potwierdzenia danych osobowych przy składaniu podpisu pod wnioskiem. Druk wniosku do pobrania na stronie internetowej MZGL: http://www.mzgl.com.pl/dopobrania.html w zakładce „Dokumenty do pobrania” lub w siedzibie MZGL.

Szczegółowe zasady dostępu do poratlu eBOK oraz zasady korzystania określa regulamin dostępny na stronie: http://www.mzgl.com.pl/dopobrania.html.

Zachęcamy do korzystania z dodatkowej usługi informatycznej."Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych" - "PIECYK 2017"

2017-06-09

Burmistrz Miasta Złotowa zaprasza  w dniu 19 czerwca 2017 r. o godzinie 16:00 do sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie przy al. Piasta 1 na spotkanie dotyczące przedstawienia osobom fizycznym możliwości pozyskania dofinansowania do projektu energetycznego "Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych" - "PIECYK 2017".Ocena usług świadczonych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie

2017-05-24

MZGL udostępnia link do ankiety internetowej dotyczącej oceny usług świadczonych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTvXrq_w3vkzyeh8-ju_h6zmpGJSMA1P93i0MK7jXgkiFLPw/viewform?c=0&w=1Inormacja o możliwości zamiany mieszkania na lokal w ramach umowy w TBS sp. z o.o

2017-04-25

O G Ł O S Z E N I E

 

            Burmistrz Miasta Złotowa informuje o możliwości zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Miasto Złotów na lokal w planowanym do wybudowania budynku wielorodzinnym przy ul. Kocika w ramach umowy partycypacji w Złotowskim TBS sp. z o.o.

            Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Złotowie, pokój nr 14, tel. 67/263 26 40 wew. 41 lub na stronie www.zlotow.pl.Informacja dla mieszkańców segregujących odpady komunalne

2017-04-21

W związku z przeprowadzoną przez Związek Gmin Krajny w Złotowie kontrolą prawidłowości gromadzenia odpadów komunalnych w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne przy zadeklarowanej selektywnej zbiórce odpadów, przypominamy jak powinna wyglądać prawidłowa segregacja.

 

Szczególy w załączniku.Przerwa w dostawie wody

2017-03-14

W dniu 27 marca 2017 w godzinach 01.00 - 04.00 nastąpi przerwa w dostawie wody. Szczegółowe informacje w ogłoszeniu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.Zmiana opłat za c.o. i podgrzanie wody

2017-02-27

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami informuje, że od dnia 1 marca 2017 r. obowiązują nowe stawki opłat c.o. i c.w.u. Nowe opłaty zostały ustalone na podstawie indywidualnego zużycia GJ w poszczególnych budynkach.Zmiana taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

2017-02-16

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami informuje o nowych taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Nowe taryfy obowiązują w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

Szczegóły w załączniku.AKCJA "CZAD i OGIEŃ - OBUDŹ CZUJNOŚĆ"

2016-12-15

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami przyłącza się do akcji  KP Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie pn. "CZAD i OGIEŃ - OBUDŹ CZUJNOŚĆ".

Poniżej zamieszczamy plakaty informacyjne.

Więcej szczegłów na stronie internetowej KP PSP w Złotowie: http://pspzlotow.fundata.pl/page.php?idd=41&ida=3Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami - zaproszenie do złożenia oferty

2016-11-18

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami zaprasza do składania ofert w postępowaniu.

 

Szczegóły w zakładce "Zamówienia publiczne/przetargi"Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

2016-09-16

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017 przedstawiamy Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy.Informacja ZGK

2016-02-26

Jak prawidłowo rozpalać w piecu?

Szczegóły w załącznikuZmiana taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

2016-02-24

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami informuje o nowych taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Nowe taryfy obowiązują w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

Szczegóły w załączniku.Zmiana opłat za c.o. i podgrzanie wody

2016-02-24

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami informuje, że od dnia 1 lutego 2016 r. obowiązują nowe stawki opłat c.o. i c.w.u. Nowe opłaty zostały ustalone na podstawie indywidualnego zużycia GJ w poszczególnych budynkach.Zawiadomienie o płukaniu sieci wodociągowej

2015-09-22

W załączniku informacja MZWiK o płukaniu sieci wodociągowej w dniach 27.09.2015 r. - 09.10.2015 r.Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankiety

2015-07-31

Szanowni Państwo,

Gmina Miasto Złotów we współpracy z Pomorską Grupą Konsultingową S.A. z Bydgoszczy przystąpiła do opracowania PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ.

Jest to strategiczny dokument, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych,

- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

- zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza,

- zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Poniżej zamieszczamy ankiety w związku z opracowywaniem przez Gminę Miasto Złotów planu gospodarki emisyjnej.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wykonawcą – Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna w Bydgoszczy, ul. Gdańska 76, 85-021 Bydgoszcz, lub pracownikami Urzędu Miejskiego w Złotowie Panią Anną Poznańską 67 263 26 40 wew. 41, Panem Radosławem Sieg 67 263 2640 wew. 44.

 Informacja o zamianie mieszkań

2015-04-17

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami zamieszcza informację Burmistrza Miasta Złotowa o możliwości zamiany lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Złotów.Zawiadomienie

2015-04-08

W załączniku przedstawiamy zawiadomienie MZWiK w sprawie płukania sieci wodociągowej w dniach od 13.04.2015 do 24.04.2015 r.INFORMACJA

2015-04-03

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami informuje, że w związku z pracami naprawczymi prowadzonymi przez firmę Cofely Złotów w dniu 04.04.2015 r. nastąpi przerwa w dostawie ciepła i ciepłej wody.

Za utrudnienia przepraszamy.Zmiana opłat za c.o. i podgrzanie wody

2015-01-23

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami informuje, że od dnia 1 lutego 2015 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat c.o. i c.w.u. Nowe opłaty zostały ustalone na podstawie indywidualnego zużycia GJ w poszczególnych budynkach.ZMIANA STAWEK CZYNSZU ZA NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH

2015-01-23

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami informuje, że od dnia 1 lutego 2015 r. obowiązywać będą nowe stawki miesięczne czynszu za najem lokali mieszkalnych i czynszu za lokale socjalne w zasobach mienia Gminy Miasto Złotów.

 

Szczegóły w załączniku.Zmiana taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

2015-01-23

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie informuje o nowych taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Nowe taryfy obowiązują w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

Szczegóły w załączniku.Oferta pracy - stanowisko hydraulik

2015-01-09

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami ogłasza nabór na stanowisko konserwator - hydraulik.

Szczegóły oferty w załączonym ogłoszeniu.Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego

2014-02-24

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Złotowie przy ul. Wojska Polskiego 10.

 

  

Szczególowe informacje w załączniku.Zmiana opłat za c.o. i podgrzanie wody

2014-01-20

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie informuje, że od dnia 1 lutego 2014 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat c.o. i c.w.u. Nowe opłaty zostały ustalone na podstawie indywidualnego zużycia GJ w poszczególnych budynkach.Zmiana taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

2014-01-20

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie informuje o nowych taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Nowe taryfy obowiązują w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.

Szczegóły w załączniku.ZMIANA STAWEK CZYNSZU ZA NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH

2013-11-22

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami informuje, że w okresie od dnia 1 lutego 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. obowiązywać będą nowe stawki miesięczne czynszu za najem lokali mieszkalnych w zasobach mienia Gminy Miasto Złotów.

 

Szczegóły w załączniku.Oświadczenie w sprawie wywozu śmieci

2013-05-15

            Miejski Zakład Gospodarki Lokalami informuje, że z dniem 1 lipca 2013 r. wejdą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami na terenie gmin zrzeszonych w Związku Gmin Krajny.

W myśl nowych przepisów obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie Związek Gmin Krajny. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy Związku uiszczać będą opłatę, która zostanie ustalona na podstawie złożonej deklaracji.

W Uchwale NR X/37/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 22 kwietnia 2013 r., jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wybrano iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty wynoszącej w 15,00 zł na mieszkańca lub w przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki - 9,50 zł od mieszkańca. Realna wysokość stawek zostanie określona po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

W składanej deklaracji należy zawrzeć informację, czy gospodarstwo domowe będzie segregowało odpady. Jeśli zdecyduje się na segregację, to zebrane w sposób selektywny odpady należy gromadzić workach przeznaczonych do tego celu. Zbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

 • worek niebieski – z przeznaczeniem na papier i makulaturę;
 • worek żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne;
 • worek zielony – z przeznaczeniem na szkło;
 • worek brązowy – przeznaczony do gromadzenia odpadów biodegradowalnych i odpadów zielonych.

W związku z powyższym MZGL zwraca się do właścicieli / najemców lokali mieszkalnych o złożenie oświadczenia (wg załączonego wzoru) o ilości osób zamieszkujących w lokalu oraz o sposobie gromadzenia odpadów komunalnych. Oświadczenie należy złożyć do dnia 29.05.2013 r..

Więcej informacji na temat nowych zasad gospodarowania odpadami uzyskać można na stronach internetowych Związku Gmin Krajny:

http://zgkrajna.poznan.ibip.pl/public/?id=170379

http://zgkrajna.poznan.ibip.pl/public/?id=170371Zmiana taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

2013-01-14

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie informuje o nowych taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

Szczegóły w załączniku.Zmiana opłat za c.o. i podgrzanie wody

2013-01-14

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie informuje, że z dniem 1 lutego 2013 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat c.o. i c.w.u. Nowe opłaty zostały ustalone na podstawie indywidualnego zużycia GJ w poszczególnych budynkach.ZMIANA STAWEK CZYNSZU ZA NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH

2012-11-20

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami informuje, że w okresie od dnia 1 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. obowiązywać będą nowe stawki miesięczne czynszu za najem lokali mieszkalnych i stawki czynszu za lokale socjalne w zasobach mienia Gminy Miasto Złotów.

Szczegóły w załączniku.   Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Złotów na lata 2012-2016

2012-02-06

Na mocy Uchwały Nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 31 maja 2011 r. wszedł w życie "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Złotów na lata2012-2016".Zmiana taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

2012-01-03

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie informuje, że na podstawie Uchwały Nr XII/100/11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 grudnia 2011 r. zmianie ulegną ceny dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie miasta Złotowa.

Okres obowiązywania nowych taryf: 01 luty 2012 r. - 31 styczeń 2013 r.Zmiana stawek czynszu

2011-12-28

Na podstawie Zarządzenia Nr 164/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 14 grudnia 2011 r. ustala się nowe stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych i stawki czynszu za lokale socjalne w zasobach mienia komunalnego Gminy Miasto Złotów w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.Zmiana opłat za c.o. i podgrzanie wody

2011-12-23

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie informuje, że z dniem 1 stycznia 2012 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat c.o. i c.w.u. Nowe opłaty zostały ustalone na podstawie indywidualnego zużycia GJ w poszczególnych budynkach.Adres: al. Piasta 15a, 77-400 Złotów, tel/fax: 67 263 27 77